hvem er jeg

Hvad er Mindfulness

Mindfulness handler om at udvikle vores evne til at være opmærksomme og tilstede i nuet.

Mindfulness kursus:

  • Du lærer at fokusere og udnytte din indre energi. Vi spilder meget af vores energi på rutineprægede handlinger – på ubevidste reaktioner i forhold til vores oplevelse af dagligdagen.
  • Du får nemmere ved at slappe af og sover bedre – hvilket er utrolig vigtigt for krop og sjæl.
  • Du lærer, hvordan du bedst udnytter din energi i stressede situationer.
  • Du får lettere ved at se dit liv i et større perspektiv - se hvad der skal til for at fremme livskvaliteten i dit liv.

Og det bedste af det hele er, at energien kommer inde fra dig selv og at den derfor altid er indenfor rækkevidde – du skal blot lære at udnytte den!

Citat om Mindfulness

"Mindfulness kan defineres som en bestemt måde at være opmærksom på, der er karakteriseret ved evnen til bevidst observation af nuværende oplevelser uden at dømme og evaluere dem. Det er samtidig en åben, venlig og tålmodig indstilling, som står i skarp kontrast til den måde, hvorpå opmærksomhed og kognition normalt fungerer. Sædvanligvis giver indhold i bevidstheden anledning til automatiske processer, hvor oplevelser analyseres, bedømmes, evalueres og kategoriseres. Mindfulness er evnen til at registrere og neutralt iagttage fænomener i opmærksomhedsfeltet, herunder tanker, følelser og kropslige fornemmelser samt sanseindtryk fra omgivelserne, således som de kommer og går, uden forsøg på flugt eller undgåelse og uden at forholde sig kritisk og vurderende til dem. Essensen i mindfulness er en medfølende opmærksomhedsindstilling, der i modsætning til fysisk træning kan udvikles og forbedres livslangt."

- Citat fra aau.dk om Mindfulness